Uanmeldt kontrol fra DTC

– Vi har dags dato haft uanmeldt kontrol fra DTC, med udtagelse af blodprøver på de to startheste til Lunden, kontrol af medicinskab samt gennemsyn af behandlingsjournaler. 

Et tiltag vi hilser meget velkommen og er meget åbne overfor, oplyser Rudbeck.