Nobodybeatsthebeat er Diplomhoppe!

Nobodybeatsthebeats moder, Blue Wave (us), blev den 29/2-2020 kåret som Elitehoppe. Samtidig tog datteren steppet op som Diplomhoppe!

Nobody (født 2005) nåede i sin aktive løbskarriere at vinde et hav af storløb, heriblandt Dansk Hoppe Derby og DM for Hopper.
Superhoppen vandt 34 sejre i 76 starter, og indtjente 2.896.271 kroner.
Hun fik rekord 1.11,3 – men var egentlig bedst på normaldistancen, hvor hun satte rekord 1.13,4.
Udover de 34 sejre blev det til 23 anden/tredjepladser.
Sejrsprocent: 45%, Pladsprocent: 75%.

På Trav.dk beskrives udnævnelserne således:

– Elite- & diplomhopper
Baggrund, formål og sammensætning af udvalg
Der er for lidt fokus på opdræt af danske heste og på personerne bag den danske avl (opdrætterne).
Derfor etableres med opstart i 2015 begreberne ”elitehopper” og ”diplomhopper” som dækker over en udpegning af avlshopper, der i særlig grad har markeret sig i dansk traveravl.
 
Konceptet har flere formål:
 
– dels at hædre hopper, der har udmærket/udmærker sig i dansk traver avl
– dels at sætte nogle pejlemærker for potentielle købere af dansk opdræt
– dels at skabe et ekstra markedsføringsredskab for de danske opdrættere
– dels at skabe opmærksomhed og bevare kulturen omkring opdræt og dansk travsport
 
Konceptet ligger i DTC’s regi, og optagelse af avlshopper i de to kategorier sker ved udpegning foretaget af et udvalg bestående af to personer, som er valgt af DTC, samt den til en hver tid siddende Avlskommission. Hvis DTC har personer indvalgt i Avlskommissionen, sker udpegning af hopper udelukkende af denne.
Kriterier for udpegning
Elitehopper
Som elitehopper kan udpeges levende / afdøde hopper, hvis ældste danskfødte afkom er født i 1997 eller senere.
Kun en hoppes danskfødte afkom indgår i vurderingen.
Antallet af afkom skal være af en størrelse, så der er passende grundlag for at vurdere hoppen (mindst 5 i startklar alder).
For at blive optaget som elitehoppe kræves, at hoppens produktion har været af ekstraordinær kvalitet og indeholder flere heste, der har topresultater i klassiske løb eller i løb på Gruppe-niveau, eller/og som har opnået stor indtjening, sat danske rekorder og har særdeles god bredde i produktionen.
Diplomhopper
Som diplomhopper kan kun udpeges levende / afdøde hopper, hvis ældste danskfødte afkom er født i 1997 eller senere.
Kun en hoppes danskfødte afkom indgår i vurderingen.
Som diplomhopper udpeges hopper, der endnu ikke opfylder kravene til at blive elitehopper, men som er godt på vej. Det kan være unge/yngre hopper med en meget lovende start på avlskarrieren, hvor afkom har opnået gode resultater i klassiske løb, sat danske rekorder, har relativ høj indtjening alderen taget i betragtning og/eller har avlet fremtrædende ungheste. Eller hopper, der har haft en god produktion, som dog ikke kvalificerer til udnævnelse til Elitehoppe.